Tips voor gebruiker :

• klik dubbel met muis op kaart, daar waar je wilt inzoomen of gebruik schuifbalk

• klik met muis op kaart, houd muis ingedrukt en beweeg pijltje op kaart zodat deze verschuift of klik op pijlen naar links, boven, rechts of onder

• klik op een symbool voor meer details
Stap 1 : Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in !gebruikersnaam


wachtwoord


Ik ben mijn wachtwoord
vergeten. Geef mij een
hint !

Ik heb nog geen
wachtwoord en wil als
nieuwe gebruiker worden
aangemeld !

Bevestig

Stap 2 : Voorwaarden

Ik wil zelf een
vraag naar
of
aanbieding van recyclinggranulaten op de kaart plaatsen.

Ik ben geïnteresseerd in :
alle actuele vragen en aanbiedingen
aanbiedingen
betongranulaat
menggranulaat
metselwerkgranulaat
hydraulisch granulaat
asfaltgranulaat
vragen
betongranulaat
menggranulaat
metselwerkgranulaat
hydraulisch granulaat
asfaltgranulaat
bedrijf met recyclingactiviteiten, lid van de Branchevereniging Mobiele Recycling
steunende leverancier van de Branchevereniging Mobiele Recycling
Stap 6 : Klik op de kaart om een locatie
aan te duiden ! Klik eventueel op een driehoekje om een beantwoorde vraag of aanbod te verwijderen !
U bent bezoeker nummer 53279.
Deze site heeft als doel duurzaam bouwen een handje te helpen. Geen rechten kunnen aan deze site worden ontleend. De site-ontwerper is niet verantwoordelijk voor de data.
© Enviro Challenge, 2006
tel vanuit België : #32 (0)89 86 86 86
tel vanuit Nederland : #31 (0)40 246 01 00

Gebruikersvoorwaarden GIS-systeem “Vraag & Aanbod Recyclinggranulaten”

Rechten :

•  Elke gebruiker heeft het recht om een onbeperkt aantal vragen of aanbiedingen op de digitale kaart te plaatsen.

•  De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid over de juistheid en volledigheid van de data per vraag of aanbieding.

•  De gebruiker kan de systeembeheerder (Enviro Challenge bvba) nooit aansprakelijk stellen voor de onjuistheid of onvolledigheid van de data.

•  Elke vraag of aanbieding blijft gedurende 90 kalenderdagen zichtbaar op de kaart en verdwijnt daarna automatisch.

•  De gebruiker kan (moet niet) de vraag of aanbieding verwijderen indien deze vroegtijdig (binnen de 90 dagen) niet meer van toepassing is.

•  Een gebruiker die aan zijn plichten voldoet, heeft het recht om gebruik te maken van de telefonische helpdesk vanuit België : #32 (0)89 86 86 86 en vanuit Nederland : #31 (0)40 246 01 00.

•  De gegevens van de gebruiker zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld (privacy module).

Plichten :

•  De vragen of aanbiedingen dienen te zijn voorzien van realistische hoeveelheden.

•  De gebruiker betaalt een vast gebruiksrecht van 70 euro per kalenderjaar voor de vaste kosten van het systeem.

•  De gebruiker betaalt een variabel bedrag per geplaatste vraag of aanbieding van 0,01 euro per ton voor de variabele kosten van het systeem.

•  De facturen worden betaald binnen de 8 dagen na factuurdatum.

•  De gebruiker respecteert de “copy rights” van de systeembeheerder (Enviro Challenge bvba) en kopieert het systeem op geen enkele wijze.

•  Het minimale bedrag dat in rekening wordt gebracht, is om administratieve redenen 20 euro, ongeacht de hoeveelheid recyclinggranulaat.

Slot

Bij eventuele geschillen is de rechtbank van Tongeren bevoegd.

Eindhoven/Opoeteren 27-03-2007

Akkoord
   
Enviro Challenge  
Wouterbos 9  
B - 3680 Opoeteren  
BE 0453 319 206  
Telefoon vanuit België : #32 (0)89 86 86 86  
Telefoon vanuit Nederland : #31 (0)40 246 01 00  
E-mail : mail@enviro-challenge.com